Zakład komunalny – oferta

Przyjmujemy zlecenia na wywóz odpadów i nieczystości.

Zakład Oczyszczania Miasta GOTMAR oferuje Państwu szeroki zakład usług porządkowych. Proponujemy wykonywanie następujących prac:
Prace wewnątrz budynków:

 • zamiatanie korytarzy, klatek schodowych, kabin dźwigowych – na bieżąco;
 • mycie korytarzy, klatek schodowych i kabin dźwigowych – 1 raz w tygodniu;
 • bieżące utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, ganki piwniczne, strychy itp.);
 • utrzymanie w czystości oraz udrażnianie zsypów śmieciowych – na bieżąco;
 • mycie okien, drzwi wejściowych, piwnicznych, strychowych, balustrad z poręczami, lamperii, skrzynek na listy – 1 raz w kwartale;
 • wykonywanie czynności związanych z dezynfekcją, deratyzacją i dezynsekcją pomieszczeń, urządzeń oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców w zakresie ustalonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne właściwe organy;
 • usuwanie nieczystości i wody po awariach instalacji wod.-kan., c.o., wraz z oczyszczeniem i zdezynfekowaniem;

Prace na zewnątrz budynków:

 • bieżące utrzymanie w czystości chodników, dojść do klatek schodowych, schodów zewnętrznych, podwórzy, bram, dróg osiedlowych, parkingów;
 • bieżące sprzątanie i dezynfekcja śmietników wolnostojących i placów, gdzie ustawione są kubły na śmieci, opróżnianie śmietniczek wolnostojących;
 • utrzymanie czystości w rejonie placów zabaw i na terenach rekreacyjnych, konserwacja urządzeń zabawowych, usuwanie zanieczyszczeń z piaskownic oraz wymiana piasku;
 • w okresie zimowym usuwanie (pryzmowanie) śniegu z chodników i dróg osiedlowych, wszelkich dojść komunikacyjnych, likwidacja gołoledzi – skuwanie oblodzeń, posypywanie piaskiem, solą;

Na terenach zielonych:

 • bieżące sprzątanie trawników z zanieczyszczeń, usuwanie chwastów, spulchnianie miejsc wydeptanych i obsiewanie ich trawą;
 • okopywanie krawędzi na bieżąco przy chodnikach i drogach osiedlowych;
 • pielęgnacja kwietników, krzewów ozdobnych i żywopłotowych oraz przycinanie żywopłotów;
 • zgrabianie, pryzmowanie, koszenie trawników oraz wywóz i utylizacja skoszonej trawy;
 • bieżąca likwidacja samosiewów;
 • zgrabienie i wywóz liści;
Inne czynności:
 • montaż od podstaw instalacji odgromowej, naprawa oraz wykonywanie pomiarów instalacji odgromowej;
 • cięcia sanitarne, prześwietlanie oraz wycinka drzew i krzewów;
 • wywóz nieczystości, gruzu, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów ulegających biodegradacji;

Szczegółowy zakres obowiązków i czynności, jak również wysokość wynagrodzenia za usługę mogą być przedmiotem negocjacji.

Dysponujemy niżej wymienionym sprzętem do wykonywania oferowanych czynności:
 • ciągnik do odśnieżania WŁADIMIREC,
 • ciągnik do odśnieżania KUBOTA – 3 sztuki,
 • kosiarko-odśnieżarki chodnikowe – 4 sztuki,
 • samochód transportowy VW – 3 sztuki,
 • samochód transportowy RENAULT TRAFIC,
 • samochód transportowy IVECO,
 • dmuchawy do liści – 4 sztuki,
 • kosiarki żyłkowe – 8 sztuk,
 • kosiarki samojezdne spalinowe – 3 sztuki,
 • sekatory elektryczne i spalinowe do obcinania żywopłotów i krzewów – 12 sztuk,
 • pług wirnikowy – 2 sztuki.

Zatrudniamy doświadczonych i odpowiedzialnych pracowników, a przede wszystkim gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych usług.

154986-8 163821-1111a Woman is trimming her lawn with electric edge trimmer.
Jesteśmy na Google+
Google+